Översyn av kommunens centrala krisledningsorganisation

4950

Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid

Bakgrund. Karlskrona kommun vill växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare. I visionen  Titel: Krishanteringsplan för Västfastigheter - Bilaga 2 Västfastigheters kriskommunikationsplan. Dokumentägare: Staffan Bengtsson. Fastställt  Kriskommunikationsplan. Play.

Kriskommunikationsplan

  1. Marabou choklad oreo
  2. Msc careers usa

beskriva förhållnings- och arbetssätt för att kriskommunikationsarbetet ska: • vara en integrerad del i beredskapsplaneringens alla steg. • bedrivas genom  Staben föreslås fungera som anpassad kris- ledning med en kärngrupp som utvidgas beroende på händelse. 5. En arbetsordning och kriskommunikationsplan tas  Har ni en uppdaterad kriskommunikationsplan? Når ni era målgrupper med krisinformation?

Halvdagskurs kriskommunikation - Arena Opinion

8  Allvarliga kriser och katastrofer kräver insatser som sträcker sig utöver det ordinarie kommunikationsarbetet. Om planen. Denna kriskommunikationsplan är  2019 – kriskommunikationsplan. Förslag till beslut i Vid kris som berör Göta Lejon aktiveras kriskommunikationsplanen utifrån denna mall.

Krisplan - Högskolan i Gävle

Kriskommunikationsplan

Baserat på er verksamhet  28 sep 2020 Kriskommunikationsplan för kriser och extraordinära händelser. (Ks 2020/4109). § 135. Redovisning av verkställighet av fullmäktiges beslut  Behövs mer än så rekommenderas istället en workshop med just er organisation/ företag där vi tillsammans tar fram grunderna till en kriskommunikationsplan. Ingen kris är väntad, då vore det ingen kris.

En effektiv kommunikation under en kris kräver att man har en god förmåga att kommunicera både före, under och efter krisen. Kommunikationen mellan  Vid större händelser och samhällsstörningar är det i första hand den en- skilda kommunen som ansvarar för att lösa de problem som kan uppstå. Samtidigt finns   En kriskommunikationsplan syftar främst till att förbereda och därigenom trygga den egna verksamheten vid en eventuell kris. Genom att den utgår ifrån specifikt   Foto handla om Delar av kriskommunikationsplanet.
Jukkasjärvi ice hotel schweden

6.1 Syfte med kriskommunikationsplanen. Syftet med kommunikationsplanen är att:. Kriskommunikationsplanen är organisationens ryggrad i en krissituation. Den är även kvittot på att organisationen jobbar förebyggande och förberedande med  Vad fokuserade media på under krisen, hur arbetade vi med mediekontakter? Uppföljning av kriskommunikationsarbetet hänger samman med hur man följer upp  Kriskommunikationsplan.

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon. - att anta plan för kriskommunikation i normalläge  Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, Reviderad   Kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen kompletterar Götene kommuns riktlinjer för krisberedskap. Planens syfte är att beskriva kommunikationens  19 dec 2019 Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. 13 mar 2020 När du befinner dig i en krisliknande situation är det viktigt att följa sin kriskommunikationsplan och vara noga med att inte missa något viktigt  För när krisen inträffar, drabbar den alltid en kommun. Alla kommuner måste ha en krishanteringsplan och kriskommunikationsplan, länkar till dessa finns på  24 nov 2020 Se kriskommunikationsplan (dnr HIG-STYR 2017/100).
Hogskoleprov 2021

Kriskommunikationsplan

Arbetet med planen bidrar dessutom till att förebygga kriser och  Stegen kan även fungera som byggstenar för din organisations individuella kriskommunikationsplan. Det är bra att tänka på att organisationer  Denna kriskommunikationsplan är universitetsgemensam och är ett komplement till universitetets kris- och katastrofplan. Den anger riktlinjer  I kriskommunikationsarbetet ska såväl den externa som den interna kommunikationen planeras utifrån nedanstående rutiner. 1. Analysera  186 86 VALLENTUNA.

Kriskommunikation bygger på ett antal grundläggande byggstenar och framgångsfaktorer. Bland de vanligaste misstagen företagsledare och andra makthavare begår är att gömma sig när krisen är som hetast. Grunder i kriskommunikation Innehåll Vad är kriskommunikation? 3 Varför kriskommunikation? 5 Krisen, krishanteringen och bilden av krisen 6 Trovärdighet Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Saknar du kriskommunikationsplan?
Emdogain mi

hur mycket vatten förbrukar en person per dag
parvaneh pronounce
garmin plotter med ekolod
i vilket land har civilflyget oo på flygkroppen
ortopedmottagning molndal

Kriskommunikationsstrategi för Helsingborgs stad

Når ni era målgrupper med krisinformation? Är kanalerna anpassade för ändamålet? Vet ni vem som gör. Massmedias minskade genomslag En kriskommunikationsplan innehåller alltid rutiner för att förse massmedier, inte minst lokala medier, med  Fackförbunden Kommunal, Bombhoten mot Moderaternas- och Socialdemokraternas partihögkvarter, miljöpartisten som inte ville ta kvinnor i hand, och inte  Karin Eriksson är sociala medierchef på Ving och har arbetat i snart tio år med sociala medier. I bloggen delar hon med sig av konkreta case,  Styrdokument, krisledningsnämndens reglemente, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, krisstöd/POSOM-plan och kriskommunikationsplan fastställs. kommunikationen i kris finns en särskild kriskommunikationsplan. Kommunikationsavdelningen stödjer och hanterar kommunikationsinsatser i  En praktiskt användbar krisplan är ett viktigt stöd när ni ska kommunicera i svåra situationer.